هشتمین جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت

دعوتنامه ای برای دانشجویان سراسر کشور، کارکنان و اساتید دانشگاه های وزارت بهداشت و جامعه علوم پزشکی کشور (فارغ التحصیلان علوم پزشکی) در بخش های: ادبی هنرهای تجسمی فیلم تئاترموسیقی   بخش موسیقى ویژه دانشجویان علوم پزشکى وزارت بهداشت شامل: گروه نوازى سنتى، آواز، خوانندگى پاپ منتظر شما در بزرگترین رویداد فرهنگی هنری دانشگاهی کشور

ادامه