پاسخ حمید هیراد به حواشی فیلم منتشر شده از کنسرتش

حمید هیراد با انتشار این ویدیو در صحه اینستاگرامش به حواشی ایجاد شده در خصوص فیلم پخش شده از کنسرتش پاسخ داد. هیراد به مخاطبان خود گفت: و باز هم نزدیک کنسرت تهران شدیم…! حواشی و شروع تخریب های سازماندهی شده این بار با جابجایی صدای کنسرت  این هم فیلمی که از کنار استیج گرفته

ادامه