کنسرت محمد اصفهانی در رشت

​بیست و دوم شهریور ماه ۱۳۹۵ کنسرت دکتر محمد اصفهانی در مجموعه یادگار امام رشت برگزار خواهد شد. تهیه بلیت های این کنسرت هم اکنون از طریق سامانه ایران کنسرت امکان پذیر است.  

ادامه