ناگفته های خواننده آیینی که به سبک ماکان بند نوحه خواند

حسن ریوندی ویدیویی از گفتگو با خواننده آیینی که به سبک ماکان بند نوحه خواند را در صفحه اینستاگرام خود به اشتراک گذاشت. اجرای نوحه توسط این خواننده آیینی با انتقادات زیادی از سوی کاربران شبکه های اجتماعی مواجه شد.  

ادامه