نواگرام: حسین عرفانی

من صدای تو را تا ابد بخاطر می‌سپارم…

امیر فرزانه