افتتاح مدرسه فوتبال حسین ماهینی

حسین ماهینی مدرسه فوتبالش را در بوشهر افتتاح کرد و قصد دارد از این طریق جوانان بااستعداد بوشهری را در مسیر فوتبال حرفه ای قرار دهد و دین خود را به شهر زادگاهش ادا کند. محسن شریفیان و مهدی طارمی از جمله چهره های سرشناس حاضر در این مراسم بودند.

ادامه