اجرای تصنیف کاروان؛ تقدیم به حضرت زینب (س) بانوى کربلا

بخشی از اجراى تصنیف کاروان که در شب نیمه شعبان سالهاى گذشته اجرا شده ولى عجیب با حال و هواى حضرت زینب س پس از شهادت حسین بن على (ع) در نبردى ناجوانمردانه و نابرابر همخوانه! بقول حافظ: یک قصه بیش نیست غم عشق وین عجب کز هر زبان که مى شنوم نامکرر است Mohammad

ادامه