روز جهانی حقوق حیوانات مبارک

​هانا کامکار در صفحه اینستاگرام خود ۱۳ مهر مصادف با روز جهانی حقوق حیوانات را تبریک گفت. او در ادامه نوشت: به امید روزى که در ایران همپاى رعایت حقوق همهء ساکنینش، حقوق حیوانات مان را نیز پاس داریم. این کتاب گیرا و امضا با ارزش منصور عطاردى و نامه دوست داشتنى نیکو جان ارشادى (کودک بهبود

ادامه

کمپین یک میلیون امضا

​مردمی که رعایت حقوق حیوانات را نیاموزند از احترام به حقوق یکدیگر هم عاجز خواهند بود. بعد از اتفاقات تلخ و خشونتهایی که در سالهای گذشته توسط بعضی افراد، نسبت به حیوانات اتفاق افتاد کمپینی با عنوان «یک میلیون امضا برای تصویب قانون حمایت از حیوانات» به راه افتاده تا به کمک شما دوستان عزیز

ادامه