پشت صحنه موزیک ویدیو «حیک»

مهدی یراحی پشت صحنه موزیک ویدیو «حیک» را به اشتراک گذاشت. یراحی در پست اینستاگرامی خود نوشت: حیک بابا حیک … پشت صحنه موزیک ویدیوى “حیَّک” با تشکر از ساکنین محترمِ محله “عامرى” ، محله “سید خلف” و همه مردمِ خونگرم و با محبتِ شهرم اهواز که نهایت همدلى رو با عوامل ساخت این ویدیو

ادامه