زمین جای قشنگی نیست، انگار همه ستارگان دارند پرواز میکنند…

خشایار اعتمادی با انتشار عکسی که در زمان عیادتش از زنده یاد عزت الله انتظامی گرفته شده، نسبت به درگذشت این هنرمند پشیکسوت واکنش نشان داد: آقا ، شما هم آسمانی شدید ، زمین جای قشنگی نیست ، انگار همه ستارگان دارند پرواز میکنند . ممنون که کنار ما بودید 🙏🏻 و ببخشید اگر قدر

ادامه