عباس کیارستمی / خطای پزشکی

حامد بهداد بمناسبت روز پزشک تصویری از ابوعلی سینا را بصورت برعکس در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده که نشان از تداوم دلخوری او نسبت به قصور پزشکی در پرونده عباس کیارستمی است.  

ادامه