واکنش سینا حجازی به خبر بازداشت خواننده پاپ با نام س.ح

سینا حجازی با انتشار این پست در صفحه اینستاگرامش به خبر بازداشت خواننده پاپ با نام س.ح واکنش نشان داد. حجازی در متن منتشر شده نوشت: چند روزیست با یک شیطنت رسانه ای و معرفی فردی به نام ( س ، ح ) خواننده پاپ به عنوان متجاوز در لا به لای انبوهی از اخبار

ادامه