واکنش مهدی یراحی به حضور خواهران منصوریان در برنامه ماه عسل

طى چند سالى که مخاطب برنامه ماه عسل بودم قسمت هایى رو دوست داشتم و قسمت هایى رو نه. اما دو برنامه خواهرانِ منصوریان به حدى اثرگذار بود که نتونستم در موردشون چیزى نگم. فارغ از رفاقت به احسان تبریک مى گم بابت اجراى بهترین قسمت هاى ماه عسل (به اعتقاد من) چرا که در

ادامه