پشت صحنه موزیک ویدیو «حیک»

مهدی یراحی پشت صحنه موزیک ویدیو «حیک» را به اشتراک گذاشت. یراحی در پست اینستاگرامی خود نوشت: حیک بابا حیک … پشت صحنه موزیک ویدیوى “حیَّک” با تشکر از ساکنین محترمِ محله “عامرى” ، محله “سید خلف” و همه مردمِ خونگرم و با محبتِ شهرم اهواز که نهایت همدلى رو با عوامل ساخت این ویدیو

ادامه

«اهواز هوا، برق، آب، زندگی ندارد»

​اهواز سوخته، اهواز بی پرنده و ماهی، اهواز پل معلق ناپیدا، اهواز هشت سال زخم خورده از بمب و موشک، اهوازی که جنگ برایت با هیچ قطعنامه ای به پایان نرسید، اهواز رها شده با تنهایی خود، اهواز آرزوهای بازسازی نشده، اهوازی که نخلهای سوخته ات هنوز رؤیای رطب دارند، اهواز گم شده در غبار

ادامه

خوزستان نفس نمی کشد

​تنفس، لازمه ی اصلی حیات همه ی موجودات بر روی کره زمین است و داشتن هوایی پاک و سالم ابتدایی ترین حق همه ی ما انسان هاست. امّا متاسفانه میلیون ها نفر از هموطنانم در استان خوزستان و استان های غربی کشور، از این حق طبیعی محروم اند و من خود دیشب در سفرم از

ادامه