خوشبختیت آرزومه؛ ۱۷ شهریور

​اولین آلبوم رسمی سیامک عباسی سرانجام چهارشنبه ۱۷ شهریور منتشر خواهد شد. سیامک عباسی در صفحه اینستاگرام خواهد نوشت: خیلى اذیت شدیم، خیلى شب ها نخوابیدیم، خیلى بدو بدو کردیم، ولى بالأخره همه چى رو به موقع رسوندیم. آلبوم رو، مجوز رو، طرح جلد رو، و به خصوص این دفترچه رو البته که خیلى هم

ادامه