نام گذاری یک خیابان به نام استاد محمدرضا شجریان

انتشار عکسی از تابلو خیابانی در روستای ده‌ ترکان بروجرد نشان می‌دهد در این روستا خیابانی به نام استاد محمدرضا شجریان نام‌گذاری شده است. ده ترکان روستایی از توابع بخش اشترینان شهرستان بروجرد در استان لرستان است.

ادامه