محمدرضا شجریان به ایران بازگشت

​استاد محمدرضا شجریان که برای انجام مراحل درمانی به امریکا سفر کرده بود بامداد امروز برای ادامه امور درمانی خود وارد کشور شد. همایون شجریان در صفحه اینستاگرام خود عنوان کرد: دوستان گرامى سلام بامدادِ امروز پدر به ایران بازگشتند.  خدارو شکر حال ایشان خیلى بهتر از ماه هاى گذشته است، بر همین اساس پزشکان

ادامه