من دریاچه ارومیه هستم

یغما گلرویی به کمپین من دریاچه ارومیه هستم پیوست. او در این باره در صفحه اینستاگرام خود نوشت: با جمع آوری یک میلیون امضا سازمان ملل موظف خواهد شد تمام توان خود را برای احیای دریاچه ی ارومیه به کار گیرد. همه به این نشانی اینترنتی رفته و امضای خود را به ثبت برسانید و

ادامه