قطعه «دلم روشنه» با صدای فاطمه غرار منتشر شد

​از همتون در درجه اول ممنونم پیشاپیش که حمایت میکنید با گوش دادن و به اشتراک گذاریش در درجه دوم از مادر و پدر این فرشته تشکر میکنم و بعد از مسعود جهانى که با دلش و اشک چشمش این کارو انجام داد از حمید فریزند که با دلش این شعر رو سروده و پیام

ادامه