جمع آوری کتاب ترانه های روزبه بمانی از نمایشگاه کتاب

کتاب «دنیای این روزای من» اثری از روزبه بمانی، برای سومین سال از نمایشگاه کتاب جمع شد. پیش از این قرار بود جشن امضای این کتاب با حضور روزبه بمانی چهارشنبه، دهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ در نمایشگاه کتاب برگزار شود.

ادامه