۲۵ دسامبر روز کریسمس و تولد عیسى مسیح پیامبر صلح و دوستى

​امروز ٢۵ دسامبر روز کریسمس و تولد عیسى مسیح پیامبر صلح و دوستى است.این روز عزیز رو به همه مسیحیان و مردم جهان تبریک میگم بخصوص هموطنان مسیحى کشور عزیزمون ایران که در طول تاریخ یکى از امن ترین کشور ها براى اقلیت هاى مذهبى بوده و امیدوارم بتونیم از این به بعد هم این میراث

ادامه