سالروز درگذشت رستم موسیقی ایران

یه خبر عجیب بود یه خبر باور نکردنی به همه دوستان و اطرافیانی که می تونستن این خبر و تائید یا تکذیب کنند زنگ زدم. متاسفانه خودم راوی این خبر بودم براشون. پرویز مشکاتیان دیگر نبود. بعد از کارهای انتقال پیکر به نیشابور، برای مراسم فردا این قاب عکس رو آماده کردم.یادمه تا صبح به

ادامه