روز پزشک

روزبه نعمت الهی در صفحه اینستاگرام خود روز پزشک را تبریک گفت.  در ایران، اول شهریور ماه، همزمان با زادروز بوعلی سینا، به پاس تألیفات و خدمات وی، به علوم پزشکی و فعالیت وی در این رشته، و تجلیل از پزشکان، روز پزشک نام گذاری شده‌است.

ادامه