روز جهانی موسیقی مبارک باد

۲۱ ژوئن روز جهانی موسیقی بر تمامى عاشق ها و کنشگرهاى این هنر مبارک باد… همیشه گفته ام: انسان دو معجزه دارد در زندگى که می تواند او را در یک آن از زمان و مکان جدا کند، یکى بو و دیگرى آبستره ترین هنر زمین، موسیقى…

ادامه