بیست و سوم آذرماه روز جهـانى ویولن گرامى باد

فراخوان جشن ویولن که شامل بزرگترین همنوازى نوازندگان سازهاى خانواده ویولن در سراسر ایران است از تاریخ بیست و سوم آذرماه مصادف با روز جهـانى ویولن به مناسبت نوروز باستانى آغاز خواهد شد. شرکت فرهنگى و هنرى آهنگ پارسیان با همکارى آکادمى موسیقى نَم و جمعى از فعالان و نمایندگان سازمان جهانى یونسکو در نظر

ادامه