روز ملی سینما مبارک

سینما برای ما یعنی فردین، فرمون، قیصر، مادر، یعنی لیلی با من است، یعنی حاج کاظم ، پرویز پرستویی، یعنی رضا مثقالی معروف به رضا مارمولک، علی سنتوری، یعنی بانو معتمدآریا، یعنی همون رویای فیلم دوزن که قصه ی فرشته هایی رو روایت کرد که بالی برای پرواز براشون نذاشتن، یعنی میم مثل مادر، یعنی

ادامه

روز ملی سینما

در سال ۱۳۷۹ در چهارمین جشن بزرگ سینمای ایران و همزمان با بزرگداشت صدمین سال ورود سینما به ایران بود که ۲۱ شهریور ماه به عنوان «روز ملی سینما» شناخته شد و هر سال جشن خانه سینما در این روز برگزار می شود و ۲۱ شهریور ماه به عنوان روزی نمادین وارد تقویم شد. اشکان

ادامه