میلاد حضرت علی (ع) و روز مرد مبارک

پدر جان روزت مبارک عزیزم هیچکس نمیدونه که چقدر سختی کشیدی تو این سالها بخاطر ما هر کاری تونستی کردی به اندازه تمام لحظه‌هایی که زندگی کردم بهت مدیونم خدا سایه تون روی سرم نگه داره. میلاد حضرت علی (ع) و روز مرد مبارک

ادامه