کارگاه تخصصی تحلیل ریتم در موسیقی لرستان

​با مشارکت حوزه هنری لرستان کارگاه تخصصی تحلیل ریتم در موسیقی لرستان در شاخه های چگونگی پیدایش ریتم های فولکلوریک لرستان، چگونگی فیگورهای ریتمیک منطقه و نحوه اجرای آن، تاثیرات تمرینات دو نیمکره مغز در نوازندگی و تک نوازی و گروه نوازی با تدریس بابک پیمانی، دوشنبه ۳ آبان ۱۳۹۵ در خرم آباد، حوزه هنری استان

ادامه