زادروز اردشیر کامکار

اردشیر کامکار یکی از تاثیر گذارترین نوازندگان کمانچه در عرصه ی موسیقی ایران است. ایشان شاگردان بسیاری را در زمینه ی ساز کمانچه پرورش داده اند که امروز جز بهترین و توانمندترین نوازندگان کمانچه هستند .حضور تاثیر گذار ایشان در بسیاری از کنسرتها و آلبومهای موسیقی سنتی و محلی ایران به عنوان نوازنده و آهنگساز

ادامه