استاد شجریان، زادروزتان خجسته

سایه ات مستدام بزرگمرد … به احترامتان کلاه از سر برمی دارم . مانند ندارید … و نخواهید داشت … نه کهنه خواهید شد و نه از مُد می افتید . چون اصالت داشتید و دارید . دوست داشتنی هستید و بودید ، چرا که برای ارتقا سطح فرهنگی مردمتان تلاش کردید و هیچ گاه

ادامه