سیزدهم دی ماه سالگرد فاجعه بم

​اینجا بم است،زادگاه من.هر چه سعی کردم چیزی بنویسم جز اشک و بغض به دل و دیده نیامد.سیزده سال از کوچ هزاران مرد و زن و پیر و جوان بی گناه گذشت اما این داغ همیشه تازه است… پس سکوت میکنم و از راه دور از پس پرده ی اشک فقط نگاهت میکنم. به گریه

ادامه