زندانی؛ اولین قطعه امیر تتلو پس از آزادی

​امیر تتلو اولین قطعه خود را پس از آزادی از زندان منتشر خواهد کرد. قطعه زندانی با تنظیم مسعود جهانی به زودی منتشر می شود. شایان ذکر است امیرحسین مقصودلو با حکم دادگاه هنر و رسانه و به دلیل آنچه «تشویق جوانان به فساد و فحشا» عنوان شده بود، روانه دادگاه شده و به مدت

ادامه