نواگرام: سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

نخستین کنسرت فرزاد فرخ در تهران

امیر فرزانه

اولین کنسرت ایوان بند در تهران

امیر فرزانه

کنسرت رضا صادقی در تهران

امیر فرزانه

کنسرت پاییزی امید حاجیلی در تهران

امیر فرزانه

کنسرت محمدرضا گلزار در تهران

امیر فرزانه

اولین کنسرت حمید هیراد

امیر فرزانه