سالگرد درگذشت استاد ناصر چشم آذر

یکسال از درگذشت استاد ناصر چشم آذر (خالق موسیقی های نوستالژی ۵ دهه) میگذرد و هر روز که میگذرد، فقدان موسیقی بارانِ زلالِ عشق ایشان در فضای گل آلود و متوهم موسیقی پاپ امروز بیشتر احساس می شود. قدر جواهرات هنری کشورمونُ بیشتر بدونیم … مرگ از رگهای گردن هم بهمون نزدیکتره. از طرف خودم

ادامه