پیانو نوازی سامان احتشامی در برنامه دورهمی

سامان احتشامی نوازنده مطرح پیانو مهمان برنامه دورهمی شد و به نواختن پیانو در این برنامه پرداخت. مهران مدیری در همان ابتدایِ ورود احتشامی به صحنه‌ی «دورهمی»، از او خواست که پیانو بنوازد. احتشامی هم پشتِ پیانوی سفیدی که گوشه‌ی صحنه قرار داشت نشست و قطعه‌ی «نسیم» براساس یک ملودیِ ارمنی را نواخت.

ادامه