اهدا شدن قلب یک پسر ۱۴ ساله به مردی که سرپرست خانواده است

​در این ویدئو شاهد یک عمل اهداى عضو خواهیم بود . قلب پسرى ١۴ ساله که دچار مرگ مغزى شده به مردى که سرپرست یک خانواده ۴ نفره می باشد اهدا مى شود . وقتی احساس میکنم با توان ناچیزم در ساخت موسیقى، میتونم درگوشه ای از احساسات و عواطف بزرگ مردم در جامعه، حضور

ادامه