قبر بسته بندی شده

​مادر فرشته ایه که واقعا حس و عشقی که داره کاملا از یه جنس متفاوته که تو هیچ ژانری مشابهش پیدا نمیشهامروز به بهشت زهرا رفتیم تا یادی کنیم از بعضی اقوام و عزیزانی که دیگه پیشمون نیستندزمانی که از ماشین پیاده شدم این قبر از دور توجهمو جلب کرد​​.  ​بعد از اینکه سر قبر

ادامه