زادروز هانا کامکار

​خواهر عزیزم، نفسم میگیرد در هوایی که نفس های تو نیست. می دانم قلبم کوچکتر از آنی است که ظرفیت خوبی های تو را داشته باشد، اما در سکوت پراز فریاد خود میگویم، با همین قلب کوچکـ، به وسعت تمام خوبی ها و سادگی هایت دوستت دارم … تو مسئول زمینى و من عاشق تو

ادامه