قطعه قرار بارونی با صدای سهیل سلیمانی

​سهیل سلیمانی ضمن انتشار قطعه قرار بارونی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: باید خدمتتون عرض کنم که تمام هزینه هاى مربوط به تولید کار هایى که از من شنیدید به صورت شخصى بوده و با وجود سختى هاى زیادى که در راه تولید این آثار هست،تنها عشق به شما و موسیقى باعث شد که من

ادامه