«ناگفته» چگونه متولد شد؟

​حافظ ناظری برگزاری کنسرت خود و پدرش در معروفترین سالن کنسرت جهان و چگونگی تولید آلبوم ناگفته را این گونه روایت کرد: امروز شب ِچهاردهم نوامبر، پدیده ی آسمانی به نام “سوپر مون” را می توانیم تجربه کنیم، اتفاقی که دیگر تا سال ها برای زمین نخواهد افتاد…و اما زمان چقدر زود می‌گذرد… هفت سال پیش درست

ادامه