تله فیلم سکه با بازی عماد طالب زاده به زودی در تلویزیون

​این فیلم به کارگردانی حسن حج گذار مقابل دوربین رفته است و محتوایی خانوادگی دارد. فیلم در پی مطرح کردن سبک زندگی صحیح و مسائل مرتبط با ازدواج است. نقد تفکرات غلط درخصوص ازدواج و ترویج ازدواج آسان نیز برخی از مفاهیم این فیلم است. این فیلم به زودی برای پخش به تلویزیون عرضه خواهد

ادامه