نوشته نیویورک تایمز در مورد قطعه شهر خاموش به آهنگسازی کیهان کلهر

یادداشت نیویورک تایمز در ارتباط با پنج موردی که موسیقی‌ کلاسیک و سیاست با هم ارتباط پیدا میکنند. در این مقاله از قطعه شهر خاموش که برای قربانیان حلبچه نوشته و توسط گروه جاده ابریشم اجرا شده به عنوان یکی‌ از پنج قطعه مهم موسیقی‌ کلاسیک که فضای سیاسی اجتماعی دارند یاد شده است. The symphony

ادامه

اجرای علی قمصری در پارلمان اروپا

​این حاصل گفت و گوست نه تلاش براى فتح. هنر راه هایى را به روى جهانى شدن باز مى کند که توسط سیاست و جنگ بسته شده. درهایى را باز مى کند که با تحمیل ایدئولوژى هاى افراط گرایانه قفل شده. کلید واقعى همین تار است که اینجا مى بینید… برایم عجیب نیست که شخصیت

ادامه