منفی ۱۸؛ اولین تجربه مهدی مقدم در سینما

١٨- اولین فیلم سینمایى من بود که موفق شدم بازیگرى در سینما رو تجربه کنم، از ساخت این فیلم ١٠ سال ِ که میگذره. فیلمبردارى این فیلم حدود ٣۵ روز در قم به طول انجامید. بازیگران: روناک یونسى ، کاوه سماک باشى ، شهرام پور اسد ، فرهاد مهادیان ، میترا معرفت و… کارگردان اصغر

ادامه