میلاد باقری: آیا من میتوانم دوتا شاخ بُز را از هم جدا کنم یا نه؟

میلاد باقری نسبت به اظهار نظر یکی از اعضای شورای شهر تهران در خصوص انتقادات هنرمندان واکنش نشان داد. ​عباس جدیدی پیش از این گفته بود: هنرمندی که نمی تواند دو تا شاخ بز را از هم جدا کند، چرا در مورد مدیریت شهری نظر می دهد؟   امروز داشتم فکر میکردم ببینم میتونم دوتا شاخ

ادامه