اجرای شاهنامه فردوسی در پروژه آواز پارسی ناظری ها در تهران

اولین اجرای شاهنامه فردوسی، در پروژه «آواز پارسی» ناظری ها، مردادماه ۱۳۹۶ در تهران، با هدف حفظ و حراست از زبان پارسی در حوزه ی آواز ایرانی به دور از الحان عربى برگزار می شود. گفته های حافظ ناظری در رابطه با این کنسرت: دوستان عزیزم بعد از این مدت، سکوت خودم را با یک

ادامه