پروژه «سی» در شهرستان‌ها روی صحنه می‌رود

همانطور که با خبر شده اید تابستان سال آینده قطار پروژه «سى» دوباره به حرکت در خواهد آمد و امیدواریم که در صورت فراهم بودن امکانات در شهرهاى ایران عزیز در کنار شما باشیم «سى» کاریست براى «ایران» و اجراى آن در شهرهاى ایران جزو مهمترین اهداف ما بوده؛ به امید دیدار شما.

ادامه

واکنش محسن یگانه به حاشیه مجوز کنسرت در شهرستان ها

محسن یگانه در واکنش به عدم صدور مجوز برای کنسرت در شهر مشهد گفت: اینکه در مشهد اجازه برگزاری کنسرت نمی دهند به معنای این نیست که در دیگر شهرستان‌ها کنسرت‌ها به صورت مرتب برگزار می‌شود. به طور مثال در شهرهای یزد و تبریز هم کنسرت یا برگزار نمی‌شود یا به سختی می‌شود مجوز گرفت.

ادامه