شهره لرستانی و شهره سلطانی

دو تا شهره از نوع لرستانی و سلطانی. ما که خودمونم قاطی کردیم کی به کی و چی به چیه اینقدر اسممونو بر عکس صدا کردن ولی من همینو میدونم که شهره لرستانی بسیار هنرمند و با سواد و با هوش و با معرفته و در طَی سال های دوری که میشناسمش ( تقریبا از سال ۶٧ ) همیشه یکی

ادامه