آواز خوانی مختاباد در آخرین جلسه شورای شهر تهران

سیصد و هفتاد و یکمین و آخرین جلسه شورای اسلامی شهرتهران امروز ۳۱ مرداد به ریاست مهدی چمران در محل شورای شهر برگزار شد. در بخش نخست جلسه امروز نیز عبدالحسین مختاباد نیز لحظاتی را برای اعضای شورای شهر تهران آواز خواند، ضمن اینکه در جلسه امروز به هر یک از اعضای شورای شهر تهران

ادامه

میلاد باقری: آیا من میتوانم دوتا شاخ بُز را از هم جدا کنم یا نه؟

میلاد باقری نسبت به اظهار نظر یکی از اعضای شورای شهر تهران در خصوص انتقادات هنرمندان واکنش نشان داد. ​عباس جدیدی پیش از این گفته بود: هنرمندی که نمی تواند دو تا شاخ بز را از هم جدا کند، چرا در مورد مدیریت شهری نظر می دهد؟   امروز داشتم فکر میکردم ببینم میتونم دوتا شاخ

ادامه