خبرنگار گونو چوخ مبارک دی

امروز هفده مرداد ماه مصادف است با روز خبرنگار؛ شورای فرهنگ عمومی ایران در اولین سالگرد کشته شدن محمود صارمی این روز را روز خبرنگار نامید. رحیم شهریاری هنرمند آذری زبان موسیقی با انتشار عکسی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: خبرنگار گونو چوخ مبارک دی تبریک میگم روز خبرنگار را بر تمام زحمت کشان و خبرنگاران

ادامه