سالروز درگذشت استاد علی اکبر شهنازی

۲۶ اسفند ماه سالروز در گذشت استاد بی بدیل و بی نظیر موسیقی ایرانی استاد علی اکبر شهنازی است. استاد شهنازی ۲۶ اسفند ماه سال ۶۳ در گذشت ومن روز ۲۴ اسفند ماه که روز جمعه بود با یکی از شاگردان خوب و نازنینم وحید بصام در خدمت استاد بودیم خاطره بسیار جالبی از آن

ادامه